ค้นหาโปรแกรม

สาขา Edinburgh 9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม
Cambridge Intensive (FCE,CAE)
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 - 12 สัปดาห์
โปรแกรม
Cambridge Intensive (FCE,CAE)
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 - 12 สัปดาห์

Program

Cambridge Intensive (FCE,CAE)

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Program

Cambridge Intensive (FCE,CAE)

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Kaplan Cambridge Exam Preparation
เป็นการเรียนการสอนข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและความพร้อมก่อนการทำข้อสอบจริง ให้ได้คะแนนในระดับที่นักเรียนต้องการมากที่สุด
เพื่อเป็นหลักฐานพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในการสมัครงานหรือเรียนต่อ The University of
Cambridge Local Exam Syndicate itexaminations ได้รับการยอมรับทั่วโลกและ Kaplan
International English สามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการสอบ First Certificate (FCE),
Certificate in Advanced English (CAE) หรือ Certificated of Proficiency
in English (CPE) ระยะเวลาการเรียน 10 สัปดาห์ ระดับภาษาอังกฤษ intermediate to Advanced Englilsh
คอร์สเปิดสอวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นคอร์สเรียนตอนเช้าและตอนบ่ายเท่านั้น โครงสร้างเกี่ยวกับการเรียน 28 บทเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบ 7 บทเรียนเกี่ยวกับวิชาเสริม

Listing Review

5/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

desti-edinburgh-gall-07
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม Business English
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Business English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-edinburgh-gall-07
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Business English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-edinburgh-gall-06
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม IELTS (Supplementary, Intensive)
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม IELTS (Supplementary, Intensive)

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-edinburgh-gall-06
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม IELTS (Supplementary, Intensive)

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-edinburgh-gall-06
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม Summer English
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Summer English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-edinburgh-gall-06
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Summer English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-cambridge-gall-17
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม Intensive Academic Year
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Intensive Academic Year

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-cambridge-gall-17
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Intensive Academic Year

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-cambridge-gall-16
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม Intensive Academic Semester
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Intensive Academic Semester

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

desti-cambridge-gall-16
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Intensive Academic Semester

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

images
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม Intensive English
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Intensive English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

images
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม Intensive English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

images
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK
โปรแกรม General English
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม General English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

images
9 Albyn Place Edinburgh Edinburgh EH2 4NG UK

โปรแกรม General English

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
เชื่อว่าเด็กไทยมีเป้าหมายที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกมากกว่า 80% ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ออสเตรเลีย คือ 1 ใน 5 ประเทศที่ยังคงเป็นประเทศเหมาะกับการไปเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
ออสเตรเลีย คือ 1 ใน 5 ประเทศที่ยังคงเป็นประเทศเหมาะกับการไปเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

LaLa Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5