ค้นหาโปรแกรม

221 Hills Road Cambridge Cambridge CB28RN UK
โปรแกรม
Cambridge English Exam Preparation (ราคารวมที่พัก)
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

8 - 48 สัปดาห์
ประเภทโปรแกรม
Cambridge English Exam Preparation (ราคารวมที่พัก)
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

8 - 48 สัปดาห์

Program

Cambridge English Exam Preparation (ราคารวมที่พัก)

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Program

Cambridge English Exam Preparation (ราคารวมที่พัก)

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

EF Cambridge English Exam Preparation
โปรแกรม Cambridge English Exam Preparation เป็นโปรแกรมที่พัฒนาทำให้หน้าที่
ภารกิจการงานที่น้อง ๆ คาดหวังดีขึ้น หรือเพิ่มช่องทางการก้าวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยด้วยประกาศนียบัตรไม่เคยหมดอายุ
สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากโปรแกรมนี้ คือ พัฒนาและมีความเข้าใจทักษะด้านการฟังและการอ่าน ขณะที่มีผลกับการทดสอบโดยตรง
น้อง ๆ มีความรู้กว้างขวางทั้งคำศัพท์, ไวยากรณ์และการออกเสียงเพื่อความสำเร็จซึ่งเป็นหนึ่งใน Cambridge Exam
ในการทดสอบนี้ประกอบได้ด้วยเรื่องทักษะการอ่าน, การเขียน, การฟังและการพูดในภาษาอังกฤษและควบคุมดูแลเป็นประจำที่ EF
เรียน 32 บทเรียนต่อสัปดาห์ ประกอบไปด้วย :
• เรียน General Language Lessons 16 บทเรียน
• เรียน Project Sessions 4 บทเรียน
• เรียน Cambridge Exam Preparation Special Interest Lessons 10 บทเรียน
• เรียน Lecture sessions 2 บทเรียน
ระดับทักษะภาษา Intermediate ถึง Advanced
เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Listing Review

5/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

65th-logoNew
13 Silverdale Rd Eastbourne Eastbourne BN20 7AJ UK
โปรแกรม Cambridge English Preparation
5/5
฿
9,945

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

13 Silverdale Rd Eastbourne Eastbourne BN20 7AJ UK

โปรแกรม Cambridge English Preparation

5/5
฿
฿
9945

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

65th-logoNew
13 Silverdale Rd Eastbourne Eastbourne BN20 7AJ UK

โปรแกรม Cambridge English Preparation

5/5
฿
฿
9,945.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

65th-logoNew
52 Bateman Cambridge Cambridge CB2 1LR UK
โปรแกรม General English Group
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

52 Bateman Cambridge Cambridge CB2 1LR UK

โปรแกรม General English Group

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

65th-logoNew
52 Bateman Cambridge Cambridge CB2 1LR UK

โปรแกรม General English Group

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_college
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK
โปรแกรม TOEFL iBT
5/5
฿
14,235

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม TOEFL iBT

5/5
฿
฿
14235

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_college
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม TOEFL iBT

5/5
฿
฿
14,235.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_Homestay
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK
โปรแกรม FCE (First Certificate)/ Cambridge 20
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม FCE (First Certificate)/ Cambridge 20

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_Homestay
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม FCE (First Certificate)/ Cambridge 20

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_Conservatory_In_Sunlight
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK
โปรแกรม IELTS
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม IELTS

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_Conservatory_In_Sunlight
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม IELTS

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_college
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK
โปรแกรม English for Teaching groups
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม English for Teaching groups

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_college
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม English for Teaching groups

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_Homestay
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK
โปรแกรม Intensive 30
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม Intensive 30

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

Cambridge_Homestay
41 Tenison Road, Cambridge, Cambridge CB1 2DG , UK

โปรแกรม Intensive 30

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

images
75 Barton Road Cambridge Cambridge CB3 9LG UK
โปรแกรม Intensive Academic Semester
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

75 Barton Road Cambridge Cambridge CB3 9LG UK

โปรแกรม Intensive Academic Semester

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

images
75 Barton Road Cambridge Cambridge CB3 9LG UK

โปรแกรม Intensive Academic Semester

5/5
฿
฿
214,500.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
testtesttesttesttesttesttest

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
testtesttesttesttesttesttest

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
testtesttesttesttesttesttest

Re view

unnamed

"

Mira Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
unnamed

"

Mira Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
unnamed

"

Mira Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
lightroom-Student-purple

"

LaLa Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
lightroom-Student-purple

"

LaLa Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
unnamed

"

Mira Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5